Category Archives: Vay Theo Hạn Mức

Các lưu ý cần nắm để vay được hạn mức mong muốn đáp ứng được nhu cầu của bạn, đối với hình thức vay online, hạn mức vay tối đa là 15 triệu đồng, hạn mức cụ thể được duyệt sẽ tùy thuộc vào hồ sơ vay của bạn.